Політика конфіденційності

Інформація про обробку даних компанією AKS Precision Ball Polska sp. z o.o.

Ця політика конфіденційності стосується AKS Precision Ball Polska sp. z o.o. розташована в м. Жарув, вул. Перемишльова 12 (58-130). Політика поширюється на обробку персональних даних на нашому веб-сайті, доступному за адресою http://www.aksball.com.pl, а також у зв’язку з контактами через різні канали зв’язку (зокрема, обробку даних, надісланих на адреси електронної пошти в домені aksball.com.pl), зокрема у зв’язку з діловими контактами та підбором персоналу.

Політика носить інформаційний характер і має на меті надати інформацію про обробку ваших персональних даних (“Дані”) відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/WE (Загальний регламент захисту персоналдьних даних, надалі: «РЗПД»).


Адміністратор персональних даних:

Повідомляємо, що розпорядником Ваших персональних даних, які обробляються у зв’язку з використанням веб-сайту www.aksball.com.pl та його функціональних можливостей, а також контактом за допомогою різних каналів зв’язку (включаючи, але не обмежуючись, осіб, які використовують електронні поштові скриньки з доменом aksball.com. pl), в тому числі, зокрема, у зв’язку з діловими контактами та підбором персоналу, є AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Жарові, вул. Пшемислова 12 (58-130), зареєстрована в реєстрі підприємців під номером KRS: 0000125171, NIP: 8842434499, REGON: 891423325, (далі: “Адміністратор” або “AKS”).


Зв’язок з Адміністратором персональних даних

З питань, пов’язаних з обробкою персональних даних, просимо звертатися:

1. електронною поштою, надіславши повідомлення на адресу leszczynska@aksball.com.pl
2. шляхом письмового листування, надіславши лист на адресу нашої компанії (вказану вище).


Інспектор із захисту персональних даних

Адміністратор призначив Інспектора із захисту персональних даних – Annę Chrobot, з якою можна зв’язатися за електронною адресою: aks.iod@olesinski.com


Коли ми обробляємо дані?

Ми обробляємо дані як Адміністратор у багатьох ситуаціях. Це можуть бути ситуації, коли ви надали нам свої Дані особисто через різні канали зв’язку (форма зв’язку на веб-сайті, вкладка «Контакти», електронна пошта, традиційна пошта, телефонний зв’язок), зокрема у зв’язку з діловими контактами або підбором персоналу ( наприклад, надіславши резюме).


Як ми обробляємо дані?

Ми можемо обробляти ваші Персональні дані, коли ви звертаєтеся до нас через різні канали зв’язку, зокрема: електронну пошту або телефон, звичайну пошту, контактну форму або вкладку «Контакт» на сайті Адміністратора. Правова підстава: ст. 6 п.1 літ.f РЗПД, тобто наш законний інтерес у забезпеченні надійного контакту з клієнтами та підрядниками, потенційними клієнтами та підрядниками та іншими контактами, побудові відносин, заснованих на довірі, надійності та професіоналізмі, а також у розгляді скарг, заяв або запитів на реалізацію прав контактних осіб, а також визначення, захист або переслідування потенційних позовів. Якщо ви звертаєтеся до нас у зв’язку з пропозицією укласти договір, переговорами або реалізацією укладеного договору, дані оброблятимуться відповідно до ст. 6 п.1 літ.b РЗПД, тобто необхідність виконання договору або вжиття заходів до його укладення на ваш запит як суб’єкта даних.

У зв’язку з діловими відносинами та встановленням контакту ми можемо обробляти такі дані: ідентифікаційні дані, контактні дані, дані про посаду та професійну кваліфікацію та інші дані, надані нам у зв’язку зі співпрацею або встановленням контакту.

Ми особливо дбаємо про захист ваших інтересів як суб’єкта даних і, зокрема, гарантуємо, що:

1. ми обробляємо Дані відповідно до закону, чесно та прозоро; 

2. ми збираємо Дані для конкретних, явних і законних цілей і не обробляємо їх у спосіб, несумісний з цими цілями; 

3. дані є адекватними, актуальними та обмеженими тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються; 

4. дані правильні та оновлюються за необхідності; 

5. ми зберігаємо Дані у формі, яка дозволяє ідентифікувати вас як особу, якої вони стосуються, протягом періоду не довшого, ніж це необхідно для цілей, для яких вони обробляються;

Ми обробляємо Дані таким чином, щоб забезпечити належну безпеку, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних або організаційних заходів.


Період обробки персональних даних

Дані, отримані через різні канали зв’язку, наприклад, електронною поштою або телефоном, будуть оброблятися до тих пір, поки запит, прохання, скарга або заява, адресовані Адміністратору, не будуть розглянуті і на них не буде надана відповідь або поки тема листування не буде закрита. Дані, які обробляються з метою укладення та виконання договору, обробляються протягом терміну дії договору з Адміністратором або до закінчення дій, що вживаються Адміністратором на вимогу особи, дані якої обробляються, перед укладенням договору.

Крім того, ми можемо обробляти Ділові дані, тобто дані наших підрядників та/або клієнтів (включаючи, зокрема, ідентифікаційні та контактні дані), після завершення договору або в разі, якщо ми отримали ці дані незалежно від договору (наприклад, якщо ви звернулися до нашого відділу продажів), якщо через характер співпраці можливі майбутні відносини. У цьому випадку ми обробляємо Дані протягом періоду, протягом якого потенційно можливі ділові відносини, але не довше, ніж протягом терміну нашої діяльності у сфері, що вас цікавить.

У будь-якому випадку, Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання законних інтересів Адміністратора, включаючи, але не обмежуючись цим, встановлення, пред’явлення та захист претензій, що випливають з договору, переговорів, обробки запиту або змісту, охопленого скаргою, запитом або вимогою, тобто протягом періоду позовної давності цих претензій, якщо тільки загальноприйняте законодавство не вимагає більш тривалого терміну для обробки Персональних даних.


Обробка даних у зв’язку з працевлаштуванням

1. Які дані ми обробляємо?

Ми обробляємо всі дані, надані нам у рамках заявки та зібрані в рамках процесу найму для потреб поточного процесу найму в AKS, а також, якщо ви дали свою згоду, також для майбутніх процесів найму на подібні посади.

У зв’язку з підбором персоналу ми можемо обробляти такі дані (на обробку деяких даних може знадобитися ваша згода): ідентифікаційні дані (зокрема, ім’я та прізвище, дата народження), контактні дані (зокрема, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса проживання), дані, що стосуються освіти, дані, що стосуються навичок і попереднього місця роботи, дані, що стосуються професійної кваліфікації та прав, а також інші дані, надані нам під час процесу підбору персоналу.

2. Яка мета та підстава обробки Даних?

У зв’язку з наймом ми обробляємо Дані для таких цілей: 

• розгляд кандидатури та здійснення процесу найму, а якщо згода надана, також для цілей майбутнього найму; 

• захист від потенційних претензій, а також з метою розгляду претензій;

Підставою для обробки ваших даних є виконання дій на ваш запит як суб’єкта даних до укладення договору (ст.6 п.1 літ.b РЗПД), положення чинного законодавства, зокрема Трудового кодексу та імплементаційних актів (ст.6 п.1 літ.с РЗПД), а також, більшою мірою, ніж зазначено в цих положеннях або для майбутніх процесів найму, ваша згода (ст.6 п.1 літ.а РЗПД). Обробка також ґрунтується на законному інтересі Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f РЗПД) у формі встановлення, захисту або розгляду потенційних претензій.

3. Як довго будуть оброблятися дані?

Як правило, ми будемо обробляти ваші дані для цілей, викладених вище, протягом процесу найму або, залежно від вашої додаткової добровільної згоди, майбутніх наймів, або до моменту відкликання вами своєї згоди, а потім до закінчення терміну позовної давності за будь-якими претензіями, якщо тільки ми не зобов’язані за законом обробляти Дані протягом більш тривалого терміну.


Добровільність надання Даних

Надання Даних є добровільним, але може бути необхідним для досягнення цілей обробки. Відмова в наданні Даних може призвести до: неможливості брати участь у процесі найму, налагоджувати ділові стосунки або контактувати з Адміністратором.


Одержувачі персональних даних

Персональні дані, які обробляє Адміністратор, можуть бути передані та розкриті суб’єктам, які співпрацюють з Адміністратором у виконанні цілей обробки, зокрема, компаніям, що надають ІТ-послуги, забезпечують підтримку та експлуатацію інформаційно-комунікаційних технологій та систем (наприклад, зберігання даних), а також надають поточні юридичні та податкові послуги та співпрацюють в рамках групи капіталу, до якої належить Адміністратор. Якщо обов’язок надавати Персональні дані випливає з обов’язкових положень закону – одержувачами Персональних даних також можуть бути компетентні органи.

У разі найму на роботу Дані також можуть бути передані організаціям, які технічно або організаційно допомагають нам здійснювати найм працівників, включаючи комунікацію з кандидатами.


Передача даних за межі Європейської економічної зони

У виняткових випадках Дані можуть передаватися за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ), у тому числі іншим компаніям Групи (наприклад, до Японії, де знаходиться суб’єкт господарювання, який співпрацює з Адміністратором як частина міжнародної групи, до якої належать Адміністратор та цей суб’єкт), але лише в необхідному та розумному обсязі. У таких випадках Адміністратор забезпечує захист Персональних даних, зокрема, шляхом передачі їх до країн, щодо яких Європейська Комісія прийняла рішення про достатній рівень захисту, або шляхом застосування стандартних положень про захист даних, прийнятих відповідно до рішення Європейської Комісії. У таких випадках копію чинних гарантій можна отримати, звернувшись до Адміністратор за вищевказаною адресою.

Джерело отримання Даних

Дані можуть бути надані безпосередньо Вами через різні канали зв’язку (контактна форма, вкладка “Зв’язатися з нами”, електронна пошта, традиційна пошта, телефонний зв’язок).
Ваші дані могли бути отримані від третіх сторін, зокрема: клієнти та контрагенти Адміністратора або інші особи, наприклад, у разі рекомендації Вашої кандидатури співробітником Адміністратора. Ваші дані також можна отримати з загальнодоступних джерел (наприклад, реєстрів комерційних компаній).

Які права ви маєте?

У будь-якому випадку ви маєте право на: 
1. доступ до Даних (включаючи, наприклад, право бути поінформованим про те, які Дані обробляються), включаючи право на отримання копії Даних;
2. вимагання виправлень та обмеження обробки Даних (наприклад, якщо вони є невірними); 
3. видалення Даних (наприклад, якщо вони були оброблені незаконно);
4. передачу даних, які ви надали адміністратору та які обробляються в автоматизований спосіб, і обробка здійснюється на основі згоди або на основі договору, наприклад, іншому Адміністратору; 
5. заперечення проти обробки даних, виходячи з передумови необхідності для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора або третьої сторони, включаючи, зокрема, обробку для маркетингових цілей; 
6. подання скарги до Голови Управління з питань захисту даних.

Якщо обробка даних здійснюється на підставі згоди, ви маєте право відкликати її в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, що здійснювалася на підставі згоди до її відкликання.

Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання

Адміністратор не здійснює діяльність, пов’язану з автоматизованим прийняттям рішень, у тому числі профілювання, щодо осіб, Дані яких обробляються.